Plan West-Holland
beschermt onze Hollandse kust en achterland
van Den Helder tot Hoek van Holland duurzaam
tegen de verwachte stijging van de zeespiegel

BELANGRIJK
Het komt soms voor dat de website niet goed in beeld komt.
Het beeld is dan veel te
groot en moet worden uitgezoomd.
Dit kan vaak rechtsboven: 't knopje met 3 puntjes of wieltje.

Een  zeewering  van  ten minste 14 meter +NAP en een landhoogte van minimaal 5 meter +NAP, exact overeenkomstig met  Maasvlakte 2, zullen borg staan voor een duurzame kustbescherming, zodat  vele  generaties na ons maximale veiligheid kan worden gegarandeerd met een robuuste zeewering die super stormbestendig is:
West-Holland is nieuw land voor de kust van Noord- en Zuid-Holland en zou een nieuwe provincie kunnen worden met veel mogelijkheden op allerlei gebieden. Naast een duurzame en effectieve bescherming tegen overstromingen, komt er een vliegveld aan zee, railvervoer, wegvervoer een binnenhaven en een grote zeehaven. Voor Nederland als distributieland is dit een zeer sterk economisch principe. Plan West-Holland is een degelijk, op onze toekomst gericht plan om voor onze kinderen en kleinkinderen een veilig, betrouwbaar maar ook schoon stukje Nederland achter te laten, met ruim 1 miljoen  betaalbare en energie-neutrale huur- en koopwoningen voor starters, doorstromers en voor alle inkomens en generaties.

De klimaatcrisis zal bij dit plan uiteraard een zeer belangrijke plaats innemen omdat het ook de oorzaak van de zeespiegelstijging is. Het is noodzakelijk om onze kust zo effectief mogelijk te beschermen, maar niet zonder iets aan de oorzaken te doen. Plan West-
Holland maakt Nederland groter en duurzamer en staat (ondermeer) voor een waterstofeconomie, waarbij (groen) waterstofgas de belangrijkste energiedrager is, in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen! De groene economie  zal onze toekomst worden en West-Holland  zou een proeftuin  kunnen zijn voor duurzame vernieuwingen, experimenten en initiatieven op gebieden als Economie, Energie en Ecologie! Met Plan West-Holland zal Nederland zijn karakteristieke vorm zo veel mogelijk blijven behouden en zijn nieuwe plannen voor meer windparken in de Noordzee geen enkele belemmering voor de aanleg en ontwikkeling van dit nieuwe gebied. Er komen dan wellicht minder zonneparken en windmolens in onze weilanden maar meer in zee en op Noord West-Holland. Zo houden we Nederland mooi en leefbaar.

Door een uitvoerige  maatschappelijke kosten-batenanalyse  zal aangetoond kunnen worden dat door de maatschappelijke en economische meerwaarde Plan West-Holland een realistisch, betaalbaar en goed uitvoerbaar plan zal zijn.
En wanneer de zandsuppleties langs onze kust niet meer zullen volstaan, zal PW
H een goed alternatief zijn, waarop we kunnen bouwen en vertrouwen.
Bekijk  hier  Plan West-Holland.
                                                     ...